Co to jest handel z dźwignią na Binance Futures – Poradnik dla poczatkujących!

Binance Futures to platforma do handlu kontraktami terminowymi, która pozwala inwestorom na spekulowanie na ruchy cen różnych aktywów, takich jak kryptowaluty, surowce, indeksy giełdowe itp. Kontrakty terminowe to rodzaj umów, w których strony zobowiązują się do kupna lub sprzedaży określonej ilości danego aktywa w przyszłości, po ustalonej cenie.

Poradnik Video

Jak zacząć handlować z dźwignią?

Aby skorzystać z Binance Futures, należy najpierw założyć konto na tej platformie i dokonać wymaganego weryfikacji tożsamości. Następnie należy doładować swoje konto środkami, które będą wykorzystane do zawierania transakcji.

Po zalogowaniu się na platformie, można przejść do sekcji „Futures” i wybrać interesujący nas kontrakt terminowy. Możliwe jest wybranie spośród różnych par walutowych, w zależności od dostępnych na platformie aktywów. Następnie należy wybrać kierunek transakcji – czy chcemy kupić (go long) czy sprzedać (go short) dany kontrakt.

Na czym polega dźwignia?

Ważnym elementem handlu na Binance Futures jest możliwość skorzystania z dźwigni finansowej, która pozwala zwiększyć skalę zawieranych transakcji przy użyciu minimalnej ilości własnych środków. Dźwignia finansowa działa w ten sposób, że platforma udostępnia nam dodatkowe środki na handel, dzięki czemu możemy zawierać transakcje na większą skalę niż wynosi nasz aktualny kapitał.

Należy jednak pamiętać, że korzystanie z dźwigni finansowej wiąże się z większym ryzykiem, ponieważ straty mogą być również powiększone przez dźwignię. Dlatego też, przed rozpoczęciem handlu z dźwignią, warto dobrze rozważyć swoje możliwości finansowe i poziom doświadczenia w tego typu działalności.

Aby skorzystać z dźwigni finansowej na Binance Futures, należy wybrać odpowiedni poziom dźwigni w ustawieniach swojego konta. Platforma oferuje możliwość wyboru dźwigni w zakresie od 1x do 125x, co oznacza, że możemy zwiększyć skalę zawieranych transakcji od 1 do 125 razy.

Kiedy już wybierzemy poziom dźwigni i zdecydujemy, czy chcemy kupić czy sprzedać dany kontrakt, należy ustalić wielkość zamierzonej transakcji oraz cenę, po jakiej chcemy ją zawrzeć. Możemy skorzystać z automatycznych narzędzi, takich jak stop loss czy take profit, które pozwalają na automatyczne zamknięcie transakcji w momencie osiągnięcia określonego poziomu ceny.

Po złożeniu zlecenia, transakcja zostaje zawarta w momencie, gdy zostanie znalezione odpowiednie dopasowanie wśród innych zleceń na platformie. W przypadku, gdy transakcja przynosi zysk, możemy ją zamknąć, aby uzyskać realizację zysku, lub pozostawić ją otwartą, jeśli uważamy, że cena aktywa będzie nadal rosnąć.

Podsumowując, handel na Binance Futures polega na zawieraniu kontraktów terminowych na ruchy cen różnych aktywów. Platforma umożliwia skorzystanie z dźwigni finansowej, co pozwala na zwiększenie skali zawieranych transakcji przy użyciu minimalnej ilości własnych środków.